Διοικητικό Συμβούλιο

DSC0443822

Διοικητικό Συμβούλιο 2018-20

Πρόεδρος: Δημήτρης Φωτόπουλος

Αντιπρόεδρος: Χριστίνα Ζαχαροπούλου

Γραμματέας: Σταύρος Ε. Μπαριάμης

Ταμίας: Ευαγγελία Λάρου

Έφορος: Γεωργία Γιαννοπούλου

Μέλη:  Σταύρος Κουρόγιωργας

              Βασιλική Κουρόγιωργα