Καλή Χρονιά με υγεία και προκοπή!


Καλή Χρονιά με υγεία και προκοπή! Το νέο έτος που ανέτειλλε, το 2019, είναι ένα έτος ορόσημο για το σωματείο μας, αφου συμπληρώνει τις τέσσερις δεκαετίες καλλιτεχνικής προσφοράς και δημιουργίας, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Στην διάρκεια της χρονιάς που μόλις ξεκίνησε θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις και δράσεις που θα επικοινωνήσουν την σημαντική μας ιστορική διαδρομή στο πολιτισμό.

Ένα ευχαριστώ, σε όλους τους πρωτεργάτες αυτής της ιδέας, που από το 1979 που ιδρύθηκε, στην συνέχεια θεμελιώθηκε, θεσμοθετήθηκε, εξελίχθηκε και αναδείχθηκε καλλιτεχνικά μέσα από σημαντικές επιλογές και συνεργασίες.

Καλή Χρονιά με υγεία και προκοπή!