Νέο Διοικητικό Συμβούλιο έως το 2022!!

Μετά τις διεργασίες της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και των αρχαιρεσιών της Χορωδίας «ΟΡΦΕΑΣ» Τρίπολης, που πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τα άρθρα 9, 18 και 19 του Καταστατικού της, συγκροτήθηκε σε “Σώμα” το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, με θητεία για δύο έτη, ήτοι 2020-2022 και αποτελούμενο από τα παρακάτω μέλη:

• Ευγενία Ι. Αντωνίου ως Πρόεδρο
• Δημήτριο Η. Φωτόπουλο ως Αντιπρόεδρο
• Ευρυδίκη Η. Χασάπη ως Γραμματέα
• Ευαγγελία Α. Λάρου ως Ταμία
• Πηνελόπη Γ. Καρναβέζου ως Έφορο
• Σταύρο Γ. Κουρόγιωργα ως Α’ Μέλος
• Βασιλική Σ. Κουρόγιωργα ως Β’ Μέλος

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο έως το 2022!!